Giới thiệu về tổ chức “Linux Foundation” Image Giới thiệu về tổ chức “Linux Foundation”

Từ khi thành lập hệ điều hành Linux năm 1991, hệ điều hành Linux trở thành một lực lượng lớn trong lĩnh vực điện toán, đến điện thoại di dộng, các siêu máy tính và các thiết bị hiện đại,… Từ đó dẫn đến sự ra đời của tổ chức “Linux Foundation”. Bài này sẽ giới thiệu các bạn về tổ chức “Linux Foundatin”.

1.Giới thiệu sự ra đời.

Tổ chức Linux Foundation

Nguồn ảnh: Pinterest

Linux Foundation là sự hợp tác với các nhà phát triển và công ty hàng đầu thế giới để giải quyết các vấn đề công nghệ và thúc đẩy phát triển công nghệ và thương mại. Linux Foundation làm nhiệm vụ là cung cấp kinh nghiệm và chuyên môn cho những sáng kiến để tìm cách giải quyết các vấn đề thông qua hợp tác nguồn mở, cung cấp các công cụ cho các dự án nguồn mở về bảo mật, quản trị, hoạt động,…

Linux là dự án phần mềm mã nguồn mở lớn nhất và phổ biến nhất thế giới. Sự thành công của Linux đã làm tăng cộng đồng mã nguồn mở, chứng minh hiệu quả thương mại của mã nguồn mở.

2.Các dự án mã nguồn mở mà tổ chức đang điều hành.

Linux Foundation là tổ chức của nhiều dự án mã nguồn mở quan trọng.

Linux Foudation bao gồm các ngành công nghiêp:

 • Dữ liệu và phân tích lớn: ODPi, R consortium.
 • Mạng: OpenDaylight, ONAP, OPNFV.
 • Nhúng: Dronecode, Zephyr.
 • Các công cụ web: JS Foundation, Node.js
 • Điện toán đám mây: Cloud Foundry, Cloud Computing Foundation, Open Container Initiative, Cloud Native Computing Foundation
 • Ô tô: Automotive Grade Linux.
 • Bảo mật: The Core Infrastructure Initiative.
 • Blockchain: Hyperledger.
 • Và nhiều dự án khác.

3.Các sự kiện nổi bật của tổ chức.

Linux Foundation tổ chức các hội nghị và các sự kiện trên thế giới.Những sự kiện này:

 • Cung cấp một diễn đàn mở để phát triển phiên bản nhân (kernel) tiếp theo.
 • Tập hợp các nhà phát triển và quản trị viên hệ thống để giải quyết các vấn đề trong môi trường.
 • Tổ chức các nhóm làm việc và các nhóm cộng đồng để thảo luận tích cực.
 • Kết nối người dùng cuối, quản trị hệ thống và các nhà phát triển hạt nhân để phát triển việc sử dụng Linux trong doanh nghiệp.
 • Khuyến khích sự cộng tác giữa toàn bộ cộng đồng.

Sự kiện tổ chức Linux Foundation

Nguồn ảnh: Pinterest

Các sự kiện của Linux Foundation:

 • Open Source Summit Bắc Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản và Trung Quốc
 • MesosCon Bắc Mỹ, Châu Âu và Trung Quốc
 • Hội nghị Linux nhúng / Hội nghị thượng đỉnh OpenIoT Bắc Mỹ và Châu Âu
 • Open Source Leadership Summit
 • Automotive Linux Summi
 • Apache: Big Data Bắc Mỹ và ApacheCon
 • Diễn đàn KVM
 • Hệ thống tập tin lưu trữ Linux và Hội nghị quản lý bộ nhớ
 • Vault
 • Hội nghị Networking Summit