Tham gia viết bài Image Tham gia viết bài

Bạn có thích đóng góp trở lại cho ./blogd một vài bài viết của riêng bạn? 🤔

✍️ Viết một bài mới

./blogd sử dụng Hugo để tạo website vì thế viết bài viết cực kì đơn giản! Bạn chỉ cần viết bài viết theo chuẩn Markdown kèm một số meta data như ví dụ sau ở phần header của tập tin markdown. Hiện tại ./blogd đang sử dụng Git kết hợp Netlify, tuy nhiên do vẫn đang trong thời gian phát triển nên chưa thể để git repo chế độ public, nên tạm thời các bạn gửi bài viết qua email về blogd.team@gmail.com :

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
---
author: Tên tác giả
title: Tựa đề bài viết
description: Mô tả ngắn gọn về bài viết
date: 2018-12-29
series: linux
tags: ["Thẻ bài viết"]
keywords: ["tu-khoa-01","tu-khoa-02","tu-khoa-03", "tu-khoa-04"]
image: anh-dai-dien-bai-viet.png
twitter: https://twitter.com/twitter-cua-ban

---

🏆 Ghi nhận đóng góp

Bạn vui lòng để rõ thông tin về bản ở trường "author" và "twitter" ở mỗi bài viết bạn gửi để ./blogd hiển thị và liên kết thông tin về tác giả ở mỗi bài viết.