Đôi nét về blogd.net Image Đôi nét về blogd.net

💡 Về ./blogd - blogd.net

Tiền thân của ./blogd là trang hoclinux.com, chúng tôi bắt đầu nó vào năm 2014 nhưng do thời gian không cho phép nên chạy được vài tuần và hoãn hơn 5 năm sau đó 😥. Vào cuối năm 2018 thì chúng tôi nhen nhớm mở lại hoclinux.com, nhưng do tên miền nay thiên nhiều về linux quá nên chúng tôi đã chuyển sang lên miền "blogd.net" do ngắn gọn và dễ nhớ, hẵn ai làm system nhiều chắc hẳn không xa lạ với hậu tố "d" 👌. Đó là lý do tên gọi và tên miền này được chọn sử dụng. ./blogd ra đời mục đích để chia sẻ kiến thức về quản trị hệ thống và các vấn đề liên quan từ những kiến thức cơ bản đến những kiến thức chuyên sâu để các bạn có cơ hội xây dựng nền móng kiến thức thật vững chắc.

❤️ Tại sao chọn Hugo

Trước khi ./blogd hoạt động thì chúng tôi đã khảo sát dùng nền tảng nào để quản lý nội dung, khá tốn nhiều thời gian. Chúng tôi đã kiểm tra và trải nghiệm qua WordPress, Ghost, Octopress, Jekyll, GatsbyJS. Nhưng cuối cùng chúng tôi đã chọn Hugo vì đơn giản và rất nhanh 🚀, giống như những ưu điểm của Golang, ngôn ngữ lập trình đã được dùng để tạo ra Hugo. Chúng tôi chọn một "Static Site Generator" vì chúng tôi chỉ chọn những gì thật sự cần thiết để có thể mang ./blogd đến cộng động, tránh rườm rà ở khâu viết bài lẫn vận hành.

🤝 Viết bài cùng ./blogd

Bạn muốn chia sẻ bài viết của bạn viết trên ./blogd cho cộng đồng ? 🤔 Hãy truy cập vào trang Hướng dẫn viết bài để có thông tin chi tiết.